26.04.2016  |  ...

Nový zákon o veřejných zakázkách

26.04.2016  |  seminář k problematice zadávání veřejných zakázek   konaný 22.6.2016 od 9.00 do 13.00 hodin v Plzni, Malá Doubravka 27   Cílem semináře je seznámit posluchače s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, jeho strukturou, se zaměře...

Zobrazit všechny aktuality


O nás

Prezentační video: Seznamte se s námi Facebook

Bohemia Training Institute s.r.o.

Společnost  poskytuje firemní full service personálním útvarům.

Přináší svým klientům praktická řešení při zvyšování profesního i osobnostního potenciálu svých zaměstnanců, inovací systémů, procesů a nástrojů řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Jde nám také o to, abychom vytvářeli podmínky pro posilování sociálních vazeb pracovních týmů, zintenzivnění aktivit péče o zaměstnance a pěstování sociálních prvků firemní kultury.

 


Mezi klíčové oblasti aktivit BTI patří:

  • produkce firemních oslav, sportovních a tematických akcí
  • teambuildingové programy propojující profesní a osobnostní rozvoj s prvky teambuildingu, péče o zaměstnance, diagnostiky zaměstnanců atd.
  • poradenství v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, inovace systémů a procesů
     

Partnerství BTI se svými klienty je založeno na vzájemném poznání, praktických přínosech, nových příležitostech, komplexnosti služeb, dlouhodobější spolupráci a důvěře.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Nahoru