26.04.2016  |  ...

Nový zákon o veřejných zakázkách

26.04.2016  |  seminář k problematice zadávání veřejných zakázek   konaný 22.6.2016 od 9.00 do 13.00 hodin v Plzni, Malá Doubravka 27   Cílem semináře je seznámit posluchače s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, jeho strukturou, se zaměře...

Zobrazit všechny aktuality


Podnikové vzdělávání

Jeden z důležitých faktorů efektivního zvyšování odbornosti zaměstnanců ve firmě je i příprava kvalitního vzdělávacího programu na míru potřebám, na kterém se podílí personální útvar podniku spolu s odborníky v dané oblasti, lektor a manažer vzdělávání BTI.  

Příprava školení na míru potřebám cílové skupiny je zárukou efektivity vzdělávání a spokojenosti účastníků školení.

 

Příprava  a realizace probíhá v těchto krocích:

1. etapa

 • analýza potřeb a požadavků, stanovení cílů,
 • návrh vzdělávacího programu,
 • výběr lektorů, metod výuky, studijních materiálů,
 • návrh časového rozvrhu a finančního rozpočtu,
 • úpravy a schválení programu

2. etapa

 • realizace programu a kontrola průběhu

3. etapa

 • vyhodnocení programu účastníky, klientem, lektory,
 • návrh dalšího vzdělávání

 


Krátkodobá školení

 

Komplexní vzdělávací programy

 


Otevřené kurzy

 

Metody a formy výuky jsou voleny tak, aby korespondovaly s tématy školení a zajistily co největší efektivitu získání znalostí a dovedností s cílem aplikovatelnosti do praxe. Důraz je kladen na cvičení, příklady, případové studie, simulované situace a trénink.  

 • intenzivní interaktivní trénink,
 • interaktivní seminář,
 • praktický výcvik,
 • workshop,
 • individuální a skupinová práce,
 • simulace,
 • rolové hry,
 • pořízení a vyhodnocení videozáznamů,
 • testování, dotazníky,
 • používání výcvikových videoprogramů

 

Tým lektorů má dlouhodobé zkušenosti s rozvojem zaměstnanců průmyslových podniků a jejich klastrů. Ve své práci vždy sledují a propojují moderní poznatky a metody s praktickými potřebami a požadavky svých klientů. Nezřídka se lektoři BTI stávají u svých klientů zároveň externími konzultanty a poradci při optimalizaci systémů a procesů řízení.

 

Technické pomůcky k výuce

Interaktivní tabule jako nový didaktický prostředek ve výuce. Proces vzdělávání se tak stává mnohem zajímavější, dynamičtější a efektivnější.

Proč využívat ve výuce interaktivní tabuli

 • Práce s interaktivní tabulí umožňuje lektorovi prezentovat novým způsobem, dynamicky, se zvýrazněním vazeb a souvislostí.
 • Prezentovaná témata lze lépe vizualizovat, je možné využívat animace, přesouvat objekty, uplatňuje se zásada názornosti.
 • Vhodným využitím interaktivní tabule lze lépe motivovat.
 • Lze déle udržet pozornost posluchačů a tím zajistit větší efektivitu získávání znalostí.
 • Lze snadněji a aktivněji zapojit posluchače do samotné výuky.
 • Posluchači si při práci s tabulí rozvíjí také informační a počítačovou gramotnost.

Mobilní počítačová učebna

 • BTI disponuje 10 moderními notebboky HP 350 G1 se softwarem Office 2013.
 • Výuka může probíhat přímo u Vás ve firmě.
 • Zajistíme Vám nejen techniku, ale i kvalifikované lektory.

                                   
     
   
     

Nahoru