26.04.2016  |  ...

Nový zákon o veřejných zakázkách

26.04.2016  |  seminář k problematice zadávání veřejných zakázek   konaný 22.6.2016 od 9.00 do 13.00 hodin v Plzni, Malá Doubravka 27   Cílem semináře je seznámit posluchače s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, jeho strukturou, se zaměře...

Zobrazit všechny aktuality


Pozvánka

Pozvánka k účasti pilotního ověření  vzdělávacích programů

v projektu OPVK CZ.1.07/3.2.02/05.0083

Interaktivně, efektivně, kvalitně – využití moderních technologií v dalším vzdělávání


 

Vážení zaměstnavatelé,

 

společnost Bohemia Training Institute s.r.o. získala dotaci na tvorbu nových a inovaci stávajících vzdělávacích programů v rámci projektu OPVK CZ.1.07/3.2.02/05.0083 Interaktivně, efektivně, kvalitně – využití moderních technologií v dalším vzdělávání. Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů 85% a ze státního rozpočtu 15%.

Cílem projektu je rozvoj interaktivních metod výuky a rozšíření nabídky o obsahově potřebné a prakticky zaměřené vzdělávací programy.

 

V 1. fázi projektu 02/2014  – 08/2014 byly metodiky vytvořeny vzdělávací programy:

Administrativní pracovník/pracovnice (14denní)

Pracovník/pracovnice v přímém styku se zákazníkem (13denní)

 

a inovovány vzdělávací kurzy měkkých dovedností:

Efektivní komunikace interaktivně (2denní)

Prezentační dovednosti interaktivně (2denní)

Time management interaktivně (2denní)

 

Ve 2. fázi projektu 09/2014 – 04/2015 budou programy pilotně ověřeny na skupině 12 účastníků dalšího vzdělávání.

 

Zveme Vás tímto k přihlášení svých zaměstnanců k účasti na pilotním ověření, které bude probíhat v Částkově ul. 73, Plzeň a bude pro účastníky zdarma.

Nahoru