26.04.2016  |  ...

Nový zákon o veřejných zakázkách

26.04.2016  |  seminář k problematice zadávání veřejných zakázek   konaný 22.6.2016 od 9.00 do 13.00 hodin v Plzni, Malá Doubravka 27   Cílem semináře je seznámit posluchače s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, jeho strukturou, se zaměře...

Zobrazit všechny aktuality


Projekty ESF

Číslo kola výzvy:                        

05

Číslo a název globálního grantu:   

CZ.1.07/3.2.02

Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji

Vyhlašovatel (ZS):

Plzeňský kraj

Realizátor:

Bohemia Training Institute s.r.o.

Název projektu:

Interaktivně, efektivně, kvalitně – využití moderních technologií v dalším vzdělávání

Registrační číslo:

CZ.1.07/3.2.02/05.0083

 

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů 85% a ze státního rozpočtu 15%.

Zahájení realizace: 1.2. 2014

Ukončení realizace: 30. 6. 2015

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je podpora nabídky dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji prostřednictvím přípravy obsahově potřebných a praktických vzdělávacích programů, rozvoje interaktivních metod výuky a rozšíření nabídky efektivních metod výuky.

Klíčové aktivity projektu

Výsledky výběrového řízení na dodavatele vybavení pro pilotní výuku

Pozvánka k účasti pilotního ověření vzdělávacích programů

Výukový portál

Pozvánka

 


Nahoru