26.04.2016  |  ...

Nový zákon o veřejných zakázkách

26.04.2016  |  seminář k problematice zadávání veřejných zakázek   konaný 22.6.2016 od 9.00 do 13.00 hodin v Plzni, Malá Doubravka 27   Cílem semináře je seznámit posluchače s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, jeho strukturou, se zaměře...

Zobrazit všechny aktuality


Výukový portál

Číslo kola výzvy:                        

05

Číslo a název globálního grantu:   

CZ.1.07/3.2.02

Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji

Vyhlašovatel (ZS):

Plzeňský kraj

Realizátor:

Bohemia Training Institute s.r.o.

Název projektu:

Interaktivně, efektivně, kvalitně – využití moderních technologií v dalším vzdělávání

Registrační číslo:

CZ.1.07/3.2.02/05.0083

 

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů 85% a ze státního rozpočtu 15%.

Zahájení realizace: 1.2. 2014

Ukončení realizace: 30. 6. 2015

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je podpora nabídky dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji prostřednictvím přípravy obsahově potřebných a praktických vzdělávacích programů, rozvoje interaktivních metod výuky a rozšíření nabídky efektivních metod výuky.

Klíčové aktivity projektu

Program Administrativní pracovník/pracovnice

Program Pracovník/pracovnice v přímém styku se zákazníkem

Programy inovovaných kurzů


 

Pozvánka pro zaměstnavatele k výstupům projektu

v projektu OPVK CZ.1.07/3.2.02/05.0083

Interaktivně, efektivně, kvalitně – využití moderních technologií v dalším vzděláváníVážení zaměstnavatelé,

zveme Vás k účasti na workshopu k výstupům projektu  OPVK CZ.1.07/3.2.02/05.0083 Interaktivně, efektivně, kvalitně – využití moderních technologií v dalším vzdělávání.

Seznámíme Vás s průběhem realizace projektu, s jeho výstupy a také s novou technickou pomůckou ve výuce - interaktivní tabulí. Práci s tabulí a nově vytvořené programy Vám představí lektorka BTI.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Program
09.00–10. 00 - seznámení s výstupy projektu
10.00–12.00 - ukázka lektorské práce se zapojením interaktivní tabule
12.00–13.00 – diskuze

Brožura k výstupům projektu zdeZahájení realizace pilotního ověření  vzdělávacích programů

v projektu OPVK CZ.1.07/3.2.02/05.0083

Interaktivně, efektivně, kvalitně – využití moderních technologií v dalším vzdělávání

Pozvánka k účasti pilotního ověření  vzdělávacích programů

v projektu OPVK CZ.1.07/3.2.02/05.0083

Interaktivně, efektivně, kvalitně – využití moderních technologií v dalším vzděláváníVážení zaměstnavatelé,

 

společnost Bohemia Training Institute s.r.o. získala dotaci na tvorbu nových a inovaci stávajících vzdělávacích programů v rámci projektu OPVK CZ.1.07/3.2.02/05.0083 Interaktivně, efektivně, kvalitně – využití moderních technologií v dalším vzdělávání. Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů 85% a ze státního rozpočtu 15%.

Cílem projektu je rozvoj interaktivních metod výuky a rozšíření nabídky o obsahově potřebné a prakticky zaměřené vzdělávací programy.

 

V 1. fázi projektu 02/2014  – 08/2014 byly metodiky vytvořeny vzdělávací programy:

Administrativní pracovník/pracovnice (14denní)                                               

Pracovník/pracovnice v přímém styku se zákazníkem (15denní)

 

a inovovány vzdělávací kurzy měkkých dovedností:

Efektivní komunikace interaktivně (2denní)

Prezentační dovednosti interaktivně (2denní)

Time management interaktivně (2denní)

 

Ve 2. fázi projektu 09/2014 – 04/2015 budou programy pilotně ověřeny na skupině 12 účastníků dalšího vzdělávání.

 

Zveme Vás tímto k přihlášení svých zaměstnanců k účasti na pilotním ověření, které bude probíhat v Částkově ul. 73, Plzeň a bude pro účastníky zdarma.

 

Harmonogram zde

Závazná příhláška zde

 


 


Nahoru